Kategorie: ZDARMA

Pracovní čtecí list – zvířata, činnosti

Když učení nejde, je to docela problém. Snažím se, aby úkoly nebyly stále stejné. Systém Logico Piccolo Járovi vyhovuje, ale bohužel materiály zaměřené na čtení jsou pro nás složité. Do tabulky jsem mu tedy udělala pracovní čtecí listy na míru ... Read the rest

Přírodověda – třídění živočichů

V přírodovědě nás čeká během jarních měsíců téma „Svět živočichů“. První naše pomůcka je zaměřena na třídění živočichů do základních skupin – savci, plazi, hmyz, obojživelníci, ptáci a ryby. ... Read the rest

Sluchové rozlišování – slova začínající na K a T

Oslabené sluchové vnímání nám dost komplikuje život. Nezdá se to, ale sluch, stejně jako zrak, výrazně ovlivňuje celý proces učení, osvojování si dovednosti číst a psát. Sluch ovlivňuje rozvoj řeči a s úrovní řeči je neodmyslitelně svázán rozvoj myšlení. Pokud ... Read the rest

Globální čtení – doplň vynechané samohlásky, pracovní listy

Trénujeme slova, která umí pan J. přečíst. K tomu patří i psaní. Od kamarádky jsem dostala pracovní listy, kde se do napsaných slov doplňovaly vynechané samohlásky. Podporou byl obrázek. Úkol ho docela  bavil, tak jsem mu udělala podobné pracovní listy ... Read the rest

Globální čtení pracovní listy pro sadu slov „osoby, zvířata a věci“

Úkolem je přiřadit k obrázku správné slovo  a opsat ho. Jára píše hůlkovým písmem. Pracovní listy pro globální čtení jsem pro opakované použití zalaminovala, kartičky jsou na suchý samolepicí zip a píše se stíratelným fixem.... Read the rest

Přírodopis – části stromů a rostlin, úkol s kolíčky

Předmět: Přírodopis – části stromů a rostlin

Úkolem je označit kolíčkem u každého obrázku správnou odpověď. Součástí pomůcky je nápověda, která pomůže „nečtenářům“. Pokud budete chtít označit správné odpovědi pro samokontrolu, označte si je z rubové strany.... Read the rest

Přírodopis – části rostliny, stromu

Přírodopis, strukturovaný úkol – Popiš strom nebo rostlinu a jejich části.... Read the rest

Globální čtení – činnosti, 2. díl

Okruh slov „Osoby, zvířata a ptáci“ Jára již umí, proto pokročíme ke slovesům, abychom mohli tvořit jednoduché věty.... Read the rest

Globální čtení – osoby, zvířata a ptáci

Na doporučení SPC jsme se vrátili ke globálnímu čtení. Spíš s ním zase začínáme, od začátku…... Read the rest

Matematika – číselná řada do 100

Járovi nedělá problém řadu písemně doplnit, ale číslo pojmenovat. Pracovní list jsem zalaminovala, Jára čísla dopisuje stíratelným fixem.... Read the rest