Kategorie: ZDARMA

Pracovní čtecí list – zvířata, činnosti

Když učení nejde, je to docela problém. Snažím se, aby úkoly nebyly stále stejné. Systém Logico Piccolo Járovi vyhovuje, ale bohužel materiály zaměřené na čtení jsou pro nás složité. Do tabulky jsem mu tedy udělala pracovní čtecí listy na míru – s globálním čtením slov, která se učí. Slovesa si ještě plete, ale zvířata umí...

Přírodověda – třídění živočichů

V přírodovědě nás čeká během jarních měsíců téma „Svět živočichů“. První naše pomůcka je zaměřena na třídění živočichů do základních skupin – savci, plazi, hmyz, obojživelníci, ptáci a ryby. 

Sluchové rozlišování – slova začínající na K a T

Oslabené sluchové vnímání nám dost komplikuje život. Nezdá se to, ale sluch, stejně jako zrak, výrazně ovlivňuje celý proces učení, osvojování si dovednosti číst a psát. Sluch ovlivňuje rozvoj řeči a s úrovní řeči je neodmyslitelně svázán rozvoj myšlení. Pokud má dítě problém se sluchovým rozlišováním, dělá mu problém sluchem rozlišit zvukově podobné hlásky. Např. P-B,...

Globální čtení – doplň vynechané samohlásky, pracovní listy

Pracovní listy ke globálnímu čtení - úkolem je doplnit vynechané samohlásky.

Globální čtení pracovní listy pro sadu slov „osoby, zvířata a věci“

Úkolem je přiřadit k obrázku správné slovo  a opsat ho. Jára píše hůlkovým písmem. Pracovní listy pro globální čtení jsem pro opakované použití zalaminovala, kartičky jsou na suchý samolepicí zip a píše se stíratelným fixem.

Přírodopis – části stromů a rostlin, úkol s kolíčky

Předmět: Přírodopis – části stromů a rostlin Úkolem je označit kolíčkem u každého obrázku správnou odpověď. Součástí pomůcky je nápověda, která pomůže „nečtenářům“. Pokud budete chtít označit správné odpovědi pro samokontrolu, označte si je z rubové strany.

Přírodopis – části rostliny, stromu

Přírodopis, strukturovaný úkol – Popiš strom nebo rostlinu a jejich části.

Globální čtení – činnosti, 2. díl

Okruh slov „Osoby, zvířata a ptáci“ Jára již umí, proto pokročíme ke slovesům, abychom mohli tvořit jednoduché věty.

Globální čtení – osoby, zvířata a ptáci

Na doporučení SPC jsme se vrátili ke globálnímu čtení. Spíš s ním zase začínáme, od začátku…

Matematika – číselná řada do 100

Járovi nedělá problém řadu písemně doplnit, ale číslo pojmenovat. Pracovní list jsem zalaminovala, Jára čísla dopisuje stíratelným fixem.