Štítek: Přírodopis

Posviť na to, kniha pro děti

Dětské knihy, na které si posvítíte!

Některé dětské knihy vám padnou do oka a musíte je mít. Mezi takové knížky patří dva nové tituly z nakladatelství Svojtka – Lidské tělo a Tajemství zvířecího maskování  z edice Posviť na to. Vezmete je do ruky a začnete zkoumat jednotlivé obrázky. Ty v knize nabízí čtenářům další rozměr. Stačí vzít do ruky baterku, nebo stránky...

Přírodověda – třídění živočichů

V přírodovědě nás čeká během jarních měsíců téma „Svět živočichů“. První naše pomůcka je zaměřena na třídění živočichů do základních skupin – savci, plazi, hmyz, obojživelníci, ptáci a ryby. 

Přírodopis – části stromů a rostlin, úkol s kolíčky

Předmět: Přírodopis – části stromů a rostlin Úkolem je označit kolíčkem u každého obrázku správnou odpověď. Součástí pomůcky je nápověda, která pomůže „nečtenářům“. Pokud budete chtít označit správné odpovědi pro samokontrolu, označte si je z rubové strany.

Přírodopis – části rostliny, stromu

Přírodopis, strukturovaný úkol – Popiš strom nebo rostlinu a jejich části.

Přírodopis – příroda živá a neživá, strukturovaný úkol

Jára má letos ve škole učivo složitější, budeme tedy častěji využívat metodu strukturovaného učení…

Hra na detektiva – hledej stopy

Z francouzských stránek La classe de Laurène, které jsou mimochodem plné skvělých nápadů, jsem Járovi stáhla pracovní listy zaměřené na pátrání po zvířátkách. Děti podle indicií hledají správné zvíře.