Štítek: Psaní

Globální čtení – doplň vynechané samohlásky, pracovní listy

Pracovní listy ke globálnímu čtení - úkolem je doplnit vynechané samohlásky.

Globální čtení pracovní listy pro sadu slov „osoby, zvířata a věci“

Úkolem je přiřadit k obrázku správné slovo  a opsat ho. Jára píše hůlkovým písmem. Pracovní listy pro globální čtení jsem pro opakované použití zalaminovala, kartičky jsou na suchý samolepicí zip a píše se stíratelným fixem.